Det mobile interaktive gulv

det mobile interaktive gulv

OBS-punkter ved brug af det mobile interaktive gulv:

  • Ved opstart af det mobile interaktive gulv går der 1-2 minutter, inden billedet vises på gulvet.
  • Husk at låse alle hjul på det mobile interaktive gulv, når det er i brug.
  • Når der slukkes for det mobile interaktive gulv, må man ikke afbryde strømmen – eller flytte enheden – før statuslampen på forsiden af maskinen holder op med at blinke blåt. Først når statuslampen har en konstant rød farve, må man tage strømstikket ud og flytte enheden.
  • Følgende kan have betydning for på kvaliteten af billedet, der vises på gulvet:
  • Gulvets farve (jo lysere gulv, des bedre) 
  • Gulvets mønster (jo mere struktur, des mere uklart fremstår billedet på gulvet) 
  • Sollys (jo mørkere lokale, des bedre). Sæt gerne ryggen af enheden op imod eventuelt lys udefra, således der kastes mindst mulige skygger indover gulvet.
Sidst opdateret: 16.02.2018