Det mobile offentlige toilet

Et udviklingsprojekt der afprøves til Snapsting for handicap den 27. juni 2019.

Ideen til udviklingsprojektet opstod i forbindelse med to workshops,som blev afholdt for at belyse, om der var basis for at oprette et Test og udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV), hvor involvering af borger/patient/civilsamfund er omdrejningspunktet.

På workshoppen deltog borgere fra Vestdansk Center for Rygmarvsskadede og borgere, der modtager hjemmepleje - alle kørestolsbrugere. Formålet var at afdække de behov og problematikker, disse borgere med sådanne funktionsnedsættelser oplever i deres hverdag. Her blev behovet for bedre offentlige toiletter italesat og herefter
udvalgt til at være et projekt, som TUCV er gået videre med.

Formålet med konceptet er at sikre borgere med funktionsnedsættelse mere frihed og uafhængighed i forhold til at færdes i det offentlige rum. Ved at øge borgernes frihed og uafhængighed kan der skabes rum for spontanitet, som i høj grad efterspørges hos målgruppen. Formålet er ligeledes at skabe et offentligt toilet, som matcher borgernes behov for plads, tilgængelighed og hygiejne, samtidigt med at toiletterne designes ensartet med høj grad af brugerinvolvering i hele processen.

I øjeblikket bliver der samlet et borgerpanel, som skal se, teste og komme med inputs til den foreløbige prototype af toilettet. Denne afprøvning kommer til at foregå til Snapsting for handicap den 27. juni, hvorefter forslag til ændringer bliver samlet, og det videre forløb med udviklingen og designet af toilettet fortsætter.