Det mobile flytbare handicaptoilet

Handicaptoilet
Præsentationen af det mobile toilet blev taget godt imod.

Som en del af aktiviteterne i Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV) har Viborg Kommune været en del af at udvikle et tidssvarende, flytbart og digitalt understøttet handicaptoilet sammen med borgerne.

For nogle år siden blev borgere med erhvervet rygmarvsskade, sklerose og muskelsvind inviteret til en workshop for at høre deres bud på, hvad TUCV skulle arbejde med for at tilgodese deres behov. Der kom et entydigt svar: at kunne leve et frit og spontant liv i byrummet.

Der blev arbejdet videre med det flytbare handicaptoilet, hvor tanken var, at det skulle kunne flyttes til de områder i kommunen, hvor der er events og derfor behov for ekstra toiletkapacitet.

Via en app er det muligt for borgerne at se den nøjagtige placering, og om toilettet er ledigt. Medarbejdere kan bl.a. se antal brugere, døgnregistrering og har mulighed for at åbne/aflåse et toilet.

Borgerne fra workshoppen har i hele perioden været en del af processen som et brugerpanel sammen med Viborg Kommune og Region Midt og har kommet med forbedringsforslag undervejs, som samarbejdspartner Scanvogn A/S har implementeret.

Version 2 af toilettet blev vist på Hjultorvet i Viborg ved Open By Night i september, og den endelige udgave af toiletvognen bliver leveret i forbindelse med Jul i Viborg.

Handicaptoilet 

Handicaptoilet 

Handicaptoilet