Digitalt understøttet træning (DigiRehab)

Borger træner i DigiRehab med en medarbejder fra hjemmeplejen

Hvad er digitalt understøttet træning?

Digitalt understøttet træning består i, at du sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen følger et individuelt tilrettelagt træningsprogram via en iPad-skærm. Træningen foregår i dit eget hjem i 20 minutter 2 gange ugentligt, i første omgang i 3-4 uger, og hvis det går godt i op til 12 uger i forbindelse med de sædvanlige besøg fra hjemmeplejen.

Til denne træning bruges redskabet DigiRehab.

Hvem gavner det?

Målet med træningen er, at du (som borger i hjemmeplejen) bliver fysisk stærkere – og dermed klarer dig bedst muligt i hverdagen.

Hvordan får jeg den?

Digitalt understøttet træning bruges fra ultimo 2017 i hele hjemmeplejen.

Hvad er status på projektet?

Det bruges i hele hjemmeplejen. Det forventes opstartet på plejecentrene i 2019.
Sidst opdateret: 24.10.2019