Længere hjemme sammen

Mennesker

Hvad er projektet Længere hjemme sammen?

Langt de fleste ældre vil helst blive boende i deres eget hjem længst muligt, men det kan være en udfordring for familien, særligt ægtefællen, at leve sammen med et menneske, der har en demenssygdom. Derfor vil vi nu afprøve en ny teknologi, der kan være med til at skabe tryghed i hjemmet.

Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune har i det hele taget fokus på at støtte demensramte familier i at kunne leve hjemme længst muligt.

Flere udenlandske undersøgelser af pårørende til mennesker med demens har vist, at pårørende rammes negativt på både fysisk helbred, manglende overskud, stress, isolation og forhøjet risiko for at udvikle angst og depression.

Viborg Kommune gennemfører i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Aarhus Kommune, Hedensted Kommune, Silkeborg Kommune og Syddjurs Kommune test af et nyt dansk tryghedsskabende alarmsystem. Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr..

Teknologien består af intelligente sensorer i hjemmet, som betyder at alarmering sker automatisk, hvis noget ikke er, som det skal være. Alarmen kan varsle pårørende eller hjemmepleje fx gennem en sms-besked.

Hus

Hvem gavner det?

Systemet sikrer hjemmet og giver borgeren og dennes ægtefælle/partner større tryghed. Derved kan det være muligt for parret at være længere hjemme sammen.

Hvordan får jeg den?

Projektet kører ikke længere i Viborg Kommune, og du vil derfor ikke kunne deltage i afprøvningen

Hvad er status på projektet?

Systemet blev afprøvet fra februar 2016 til maj 2017. Evalueringen af afprøvningsprojektet fremgår i boksen Guidelines her på siden.

Sidst opdateret: 10.05.2019