Lovot

Hvad er Lovot

Lovot er en lille robot, der er skabt til at gøre sin ejer glad. Gennem de måder, som robotten ser, føles og opfører sig, vil den forsøge at røre sin ejers følelser.

Gennem teknologi og dens mange sensorer skabes en adfærd, der ligner et levende væsen. Lovots ansigt og stemme vil skabe følelsen af liv og vitalitet.

Lovot kan registrere retningen for lyde og stemmer og med et termisk kamera skelne mennesker fra genstande. Dette gør, at Lovot vil følge sin ejer rundt eller forsøge at finde vedkommende. Lovot lærer af de oplevelser, den får, og den vil løbende opbygge sin karakter ud fra de stimuli, den får fra sin ejer. Hvis den f.eks. opfanger, at ejeren er oprevet eller ked af det, vil den finde vedkommende og forsøge at få et kram eller lignende, så ejeren bliver glad igen.

Hvem gavner det

Gennem robotten Lovots muligheder for sansestimuli forventes det at afklare i løbet af projektet, om den kan afhjælpe situationer, hvor ældre demente borgere opbygger en risiko for uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd.

Hvordan får jeg det/Hvor afprøves det

Dette projekt er støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen og parterne i projektet er Aalborg Kommune (lead), Skive Kommune, Viborg Kommune, Test- og udviklingscenter for Velfærdsteknologi (TUCV), Aalborg Universitet (AAU) – Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Telesundhed og Telerehabilitering.
I Viborg Kommune er teststedet plejecenter Skovvænget i Bjerringbro.

Testforløbet har en varighed af 12 uger på plejecentrene hvor AAU og TUCV vil lave observationsstudier som danner baggrund for den endelige rapport.

Hvad er status på projektet

Afprøvningen var planlagt til at finde sted i foråret 2020 men er nu, grundet Corona, udskudt til perioden 1. september til 30 november 2020. Den endelige rapport og værktøjskasse forventes offentliggjort i foråret 2021.

Sidst opdateret: 12.05.2020