Mobil personløfter

Raizer LiftUp

Hvad er den mobile personløfter?

Mobile personløftere hjælper med at løfte borgere, som er faldet, op fra gulvet. Teknologien er en lille let transportabel personløfter, og kan derfor nemt tages med rundt.

Hvem gavner det?

Løfteren forbedrer servicen hos borgeren og bedrer personalets arbejdsmiljø, idet de undgår tunge løft i dårlige arbejdsstillinger.

Hvordan får jeg den?

Den mobile personløfter er til medarbejdere i kommunen.

Hvad er status på projektet?

Teknologien blev testet i 2010-2011 i samarbejde med MoveMaster med stor succes og er nu udbredt til alle de relevante steder i organisationen.

I 2016 blev "næste generation" af den mobile personløfter implementeret, nemlig Raizer LiftUp.

I 2018 er afprøvning af den mobile personløfter startet på psykiatriområdet og bostedet Fynbohus. Vi afventer evaluering.

Sidst opdateret: 06.08.2019