Nattero

nattero

Hvad er nattero?

Der arbejdes med et system til Fynbohus, som giver nattevagterne mulighed for at tilse borgerne, uden at skulle forstyrre deres nattesøvn.

Hvem gavner det?

Borgerne for mulighed for at blive tilset om natten, uden at de bliver vækket. Der tale om streaming af billeder til en telefon som nattevagten har som ekstraudstyr.

Hvordan får jeg den?

Vi afventer forsøgsprojektet på Fynbohus – kontakt evt. Jan Skougaard (se kontaktboks).

Hvad er status på projektet?

Projektet forventes igangsat efteråret 2016 i et samarbejde med Human Tech, IT-afdelingen og Fynbohus.

 

Sidst opdateret: 10.05.2019