ReQbo

Hvad er ReQbo?

ReQbo er et sensorindlæg samt tilhørende app. Indlægget, den tilhørende app og dens algoritme er udviklet til tidlig opsporing og præcis identifikation af borgere i risiko for tryksår. Algoritmen og scoringsværktøjet er tidligere valideret på 383 patienter på Aarhus Universitetshospital.

Hvem gavner det?

Opsporing er et vigtigt punkt i forebyggelsen af trykspor/tryksår. Borgere, som er i risiko for tryksår, har brug for hyppig vurdering af huden ”fra top til tå”. Hudens tilstand kan ændre sig på få timer hos en immobil borger.

Hvordan prøver jeg den?

Der gennemføres test i Viborg Kommune, neurorehabiliteringsafsnittet på plejecenter Toftegården samt Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for rygmarvsskadede.

Hvad er status på projektet?

Testen var planlagt til foråret 2020 men er, grundet Corona, udskudt til efteråret. Testperioden vil være to måneder.

Sidst opdateret: 12.05.2020