Soft Tilt

Softtilt

Hvad er Soft Tilt?

Soft Tilt er en overseng, der kan påmonteres eksisterende plejesenge. Soft Tilt har automatisk vendefunktion, der kan indstilles individuelt til den enkelte borger, men den er også mulig at styre manuelt under vendinger og forflytninger. Soft Tilt er således både et trykaflastningsredskab og et forflytningsredskab.
Soft Tilt er også kendt under navnet ”CareTurner”.

Hvem gavner den?

Soft Tilt gavner immobile og sengeliggende borgere, der har risiko for at udvikle tryksår. Derudover gavner Soft Tilt arbejdsmiljøet for medarbejdere, der foretager forflytninger af borgere.

Hvordan får jeg den?

Hvis du ønsker at få en Soft Tilt, skal du visiteres til den.

Hvad er status på projektet?

I Viborg Kommune er Soft Tilt blevet afprøvet hos en borger i eget hjem, på Plejecenter Blichergården og på Demenscenter Liselund. Nogle borgere viste gode resultater ved brug af oversengen.

Oversengen viser potentiale hos tunge borgere, som stadig har ressourcer til at hjælpe til under forflytninger, herved er sengen et godt alternativ til vekseltrykmadrasser, hvor borger ligger meget dybt og dermed har sværere ved at hjælpe til. Oversengen viser ydermere et stort potentiale til borgere med kropslige forstyrrelser eller manglende kropslig fornemmelse.

Evalueringen viste følgende opmærksomhedspunkter:

  • Den manuelle funktion bliver sjældent brugt 
  • Produktet er svært at lære at bruge 
  • Langsommelig at implementere

Der er indkøbt nogle SoftTilt i hjælpemiddelsortimentet, som borgere kan blive visiteret til.

Sidst opdateret: 25.10.2019