Teknologi på Æblegården

Æblegården

Hvad er det?

I 2016 vil et af fokusområderne for Velfærdsteknologi i Viborg Kommune være demensområdet. Derfor vil der blive arbejdet med velfærdsteknologi på Aktivitetscenter Æblegården. Dagcenteret blev etableret i oktober 2015 og står til rådighed for borgere, der er visiteret via visitationen og demenskonsulenterne i Viborg kommune efter §79 og §84 i Serviceloven. Her tilbydes en lang række aktiviteter, som dækker fysiske og psykiske aktiviteter samt socialt samvær med andre.

Den første indsats på aktivitetscenteret er Touch&Play, som ikke tidligere er blevet brugt med denne målgruppe i Viborg Kommune.

Hvem gavner det?

Målgruppen er mennesker med demens og hjerneskadede mennesker, der er visiteret til dagcenteret.

Hvordan får jeg den?

Touch&Play bruges nu flere steder i kommunen af aktivitetspersonale og på plejecentre.

Hvad er status på projektet?

Projektet er i gang og der arbejdes løbende på at finde gode teknologiske løsninger til Aktivitetscenteret.

Sidst opdateret: 25.10.2019