Trygheds-GPS

GPS til demente

Hvad er trygheds-GPS?

Det er en GPS, der sættes fast på borgeren med demens, så en medarbejder fra plejen kan følge med i hvor personen er. 

Hvem gavner det?

GPS'en gives både til borgere på plejecentre og i eget hjem. For borgere i eget hjem giver det muligheden for blive i hjemmet længere, da det skaber tryghed for både borgeren og de pårørende. For borgeren på plejecenteret giver det større frihed, da borgeren ikke kan fare vild uden at blive fundet.

Hvordan får jeg den?

En GPS kan bevilliges gennem demenskonsulenterne.

Hvad er status på projektet?

Pilotprojektet blev kørt i 2011 og er afsluttet. Løsningen er implementeret i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 25.10.2019