Virtuel Hjemme- og Sygepleje

Virtuel hjemme- og sygepleje

Hvad er Virtuel Hjemme- og Sygepleje?

Med Virtuel Hjemme- og Sygepleje kan du modtage hjælp via et skærmopkald fra sygeplejersken eller hjemmehjælperen. Du aftaler med din kontaktperson, om den hjælp du får kan gives over skærm.

Du vil få opsat en skærm i hjemmet og sygeplejersken kan kontakte dig på den via et videoopkald. Sundhedspersonalet kalder dig op fra den app, som de har på deres arbejdstablet. Der er mulighed for at installere en kontaktknap på skærmen, så du kan lave opkald direkte til sygeplejersken.

Sundhedspersonalet kan også kontakte hinanden, hvis de har brug for en fagperson til at vurdere en situation eller få vejledning. På denne måde kan de hurtigt få fat på den rigtige specialist.

Virtuel Hjemme- og Sygepleje er et stort forskningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, IT-Universitet i KøbenhavnRoskilde Universitet og KORA. Løsningen leveres af firmaet Viewcare.

Hvem gavner det?

Skærmbesøg giver dig en større frihed, tryghed og ro i mødet. Samtidig bliver borgere bedre til at klare sig selv og tage styring i eget liv.

For sundhedspersonalet betyder det en mere fleksibel hverdag. App'en giver sammenhængskraft i kvalitet og patientsikkerhed og muliggør læring og videndeling. App'en har også vist sig at være en enkel, effektiv og nem metode til at iværksætte virtuelle møder i fagpersonalets samarbejdsrelationer - eksempelvis i både morgen- og tavlemøder, samt fagspecifikke møder.

Formålet med projektet er at udvikle funktionaliteten i skærmopkaldet, så løsningen kan bruges på tværs i organisationen og skabe endnu mere værdi for borgere, medarbejdere og økonomi.

Hvordan får jeg den?

Hvis du modtager hjælp fra hjemmeplejen eller sygeplejen, aftaler du med din kontaktperson, om den hjælp du får kan gives over skærm.

Hvad er status på projektet?

Virtuel hjemme- og sygepleje er nu i drift i hele kommunen i alle hjemmeplejens teams.

Sidst opdateret: 06.08.2019