Ammevejledning på Skype

Skype vejledning

Hvad er Skype vejledning?

Skype vejledning er fjernvejledning om amning via video. Det er ét blandt flere tilbud, som ammeambulatoriet udbyder til nybagte forældre.
Via et videoopkald kan sundhedsplejerskerne se ammesituationen og i dialog med mor og far anbefale tilretninger, så amningen får optimale forudsætninger for at lykkes.

Hvem gavner det?

Skype vejledning forventes at løfte kvaliteten af vejledningen, da forældrene får flere valgmuligheder i forhold til, hvad der er den mest optimale vejledningssituation for dem.
Derudover kan videovejledning over Skype hæve kvaliteten af fjernvejledning, hvor forældrene bliver i hjemmet med barnet, idet sundhedsplejersken får mulighed for at se ammesituationen og ikke ”blot” få den beskrevet over telefon. På den måde får sundhedsplejersken automatisk flere inputs, hun kan bruge i sin vejledning.

Hvordan får jeg den?

Videoopkald aftaler forældrene med sundhedsplejerskerne i ammeambulatoriets åbningstid.
Ambulatoriet er åbent tirsdage og fredage fra 9.00 - 11.30.
Sundhedsplejerskerne kan kontaktes på tlf. 87 87 77 35.
Forud for videoopkaldet kan forældrene med fordel oprette en Skype-bruger og installere app’en på deres smartphone eller tablet.

Hvad er status på projektet?

Tilbuddet blev udbudt i november 2016.
I maj 2017 samler projektgruppen erfaringer op og vurderer, om tilbuddet skal fortsætte.

Sidst opdateret: 11.02.2017