Visuel kommunikation til borgere på Rusmiddelcenter Viborg

Visuel kommunikation på Rusmiddelcenter Viborg

Hvad er det?

Rusmiddelcentret bruger infoskærme til at orientere sine brugere af huset om relevante oplysninger på en let og tilgængelig måde. Borgerne kan orientere sig, om de er kommet på den rigtige afdeling, om aktiviteter i huset (eks. møder, gruppebehandling) eller om nyheder inden for området (eks. Viborg Politi advarer – farligt stof i omløb). De kan også bruges til at informere om nye tiltag, så borgerne bliver informeret – og er medaktive i behandlingsindholdet og til at orientere om åbningstider, ansatte mv.

Hvem gavner det?

Brugerne af Rusmiddelcenter Viborg som bliver mødt af skærmen ved indgangen. Infoskærmene er en nødvendighed at kunne forholde sig til, hvad enten man er ved lægen, biblioteket eller på rådhuset. Det er vores formål at borgerne bliver bekendt med infoskærmene og optræner dette i et miljø, hvor de føler sig trygge.

Hvordan får jeg det?

Skærmene hænger på rusmiddelcentret og kan benyttes af husets beboere.

Hvad er status på projektet?

Projektet afventer implementering af virtuel reality på rusmiddelcentret.

Sidst opdateret: 25.10.2019