CarePlan og rehabilitering

CarePlan

Hvad er Careplan?

Careplan er et planlægnings- og overblikssystem, der kan hjælpe personalet til at udføre de daglige opgaver og holde fokus på borgerens rehabiliterende mål. I hver lejlighed hænger en tablet, hvor personalet kan klare mange af de administrative opgaver, fx at se dagens opgaver for borgeren og vinge dem af, når de klaret. I personalerum hænger store touchskærme, hvor det er muligt at følge med i dagens opgaver, som de bliver udført, og se særlige fokusområder og mål for hver borger, så alle i personalegruppen sætter fokus på det samme.

Careplan har også et borger-modul, hvor borgeren kan bl.a. se sin egen kalender, madplanen og meget andet.

Hvem gavner det?

Det administrative arbejde kan klares ved borgeren, hvilket giver en mere effektiv arbejdsgang. Det, at arbejdsopgaverne kan dokumenteres med det samme, er med til at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser.

Samtidig giver det en bedre kontakt mellem borger og medarbejder, da de får mere tid sammen og sammen kan se, hvilke opgaver der skal udføres ved borgeren. Der skabes også et forbindelsesled til de pårørende, som kan være i kontakt med borgeren på en ny måde.

De store touchskærme med overblikket over borgerne giver også et større fokus på de enkelte mål for borgeren, og er med til at sikre at alle arbejder mod samme mål.

Hvordan får jeg den?

Careplan bruges kun på Rehabiliteringscenter Viborg, og det er derfor ikke muligt at få som enkeltperson.

Hvad er status på projektet?

Projektet begyndte september 2015. Brugen af Careplan er sat på pause efter implementeringen af KMDNexus i 2018. 
Sidst opdateret: 06.08.2019