Med Tech Innovation Consortium (MTIC)

MTIC

Viborg Kommune er, sammen med de fleste andre kommuner i regionen, Region Midt, VIA og Århus Universitet med i et SundVÆKST netværket. Under denne gruppe er dannet en erfa-gruppe omkring medicinhåndtering, som vi også deltager i, som begge faciliteres af MTIC.

MTIC er et tværsektorielt samarbejde som har til formål at:

  • skabe Innovationssamarbejde på tværs af kommercielle kompetencer og sektorer
  • udveksle og opbygge viden
  • opbygge praktiske innovationskompetencer hos aktører
  • facilitere netværksaktiviteter

Sidst opdateret: 10.05.2019