Her ses Bente i sit hjem sammen med kontinenssygeplejerske fra Viborg Kommune, Christina Birch.

Glæden var stor, da medarbejderne i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering ved juletid kunne tage blærescannere i brug. Tidligere var det svært for medarbejderne at vurdere, om en borger havde rest-urin i blæren og dermed også svært at hjælpe de borgere, der klagede over mavesmerter og tissetrang. 

Med en blærescanner er det nu muligt for medarbejderne at måle blærevolumen hos en borger. Det sker ved hjælp af et 3-dimensionelt ultralydssystem i den scanner, der føres over borgerens blære. Erfaring viser at brugen af blærescannere mindsker antallet af manuelle tømninger af blærer, urinvejsinfektioner og indlæggelser. Og det er noget, der øger borgernes livskvalitet.  

Bente på 92 år er én af de borgere, som har haft stor gavn af blærescanneren. Tidligere oplevede hun, at hun - trods hyppige toiletbesøg - stadig skulle tisse. Det bemærkede medarbejderne. Ved at anvende blærescanneren opdagede de, at der stod 400 ml. rest-urin i Bentes blære. Derfor fik Bente et fast kateter og undgik en hospitalsindlæggelse – det gav livskvalitet.