Tilmeld dig vores online præsentationsdag gratis

Online præsentationsdag den 24. marts

MDR - Forordningen for medicinsk udstyr trådte i kraft maj 2021.

Det betyder, at der stilles nye krav i lovgivningen for medicinsk udstyr. Men hvad betyder dette for aftagere og leverandører - og ikke mindst: hvilken betydning har den nye forordning for udviklingen af nye produkter?

Præsentationsdagen er for dig, som indkøber og/eller afprøver teknologier, og for dig som udvikler og sælger løsninger, som er omfattet af lovgivningen for medicinsk udstyr.

Program for dagen

09.00–09.10
Velkomst

09.10–09.35
”Ny” lovgivning for medicinsk udstyr - hvorfor er det vigtigt for det offentlige/private samarbejde?
v/Mads Lause Mogensen, CEO, Treat Systems.

09.35–10.05
MDR i praksis ved offentligt/privat samarbejde – hvilke forpligtigelser er der?
v/Christian Gammelgaard Olesen, udviklingsdirektør, Wolturnus. 

10.05–10.15
Pause

10.15–10.35
Udfordringer og veje i forhold til implementering af MDR forordningen i kommunerne.
v/ Lise Holten, Chefkonsulent i KL – Center for Sundheds- og Socialpolitik. 

10.35–10.55
Hvorfor skal vi have ny lovgivning? Hovedprincipperne i reglerne med fokus på patientsikkerhed og særlige nedslag med relevans for kommunerne.
v/Stine Jønson, Sektionsleder, Eksternt Samarbejde og Koordinering,  Lægemiddelstyrelsen. 

10.55–11.25
Paneldebat med oplægsholderne.

11.25-11.20
Tak for i dag