Borgere i gang med E-sport på Socialområdet.

I psykiatrien oplever man ofte borgere, der isolerer sig hjemme foran computeren. Ofte er det unge borgere under 30 år, der er vokset op med daglig brug af elektronik og computerspil. Ved at sidde hjemme foran computeren kan borgere opleve at være sociale, uden fysisk at være sammen.

På Socialområdet har man nu indrettet et lokale, hvor borgerne kan sidde i fællesskab med andre og dyrke E-sport.

Her indgår E-sport som et pædagogisk tilbud, hvor spillet giver mulighed for at arbejde med stresshåndtering, håndtering af nederlag, opgaveløsning, overblik, kommunikation og fællesskab. 

Bostøttemedarbejderne bruger E-sport til at reflektere og arbejde med sociale kompetencer i det pædagogiske arbejde, hvilket åbner op for nye og anderledes snakke.

Deres erfaringer viser et stort potentiale for en bred målgruppe. Borgerne bliver mere selvstændige i eget liv, får mod på tilbud rettet mod beskæftigelse eller opsøger aktiviteter i foreningslivet.

Viborg kommune er en af de første kommuner, der målrettet arbejder med E-sport som pædagogisk værktøj med opstart i 2018.