Samarbejde med TUCV

TUCV (Test- & Udviklingscenter for Velfærdsteknologi) og Viborg kommune er ikke bare tætte samarbejdspartnere. Viborg Kommune ejer og finansierer sammen med Hospitalsenhed Midt en del af TUCV.

Tætte kolleger og samarbejdspartnere

TUCV drives af Business Viborg, og det er stedet, hvor kommune og hospital mødes om at skabe nye samarbejder, innovative løsninger og tværgående aktiviteter – altid med fokus på virksomhedssamarbejder.

TUCV har som hovedformål, at omsætte ideer og behov fra det offentlige til løsninger udenfor og at omdanne metoder fra virksomheder til løsninger, der er anvendelige i kommunal og hospitalskontekst. TUCV skubber på, støtter op og fungerer som en ekstra hånd, hvor det måtte være relevant i kommunens aktiviteter.

TUCV arbejder fokuseret med 3D-print og andre digitale teknologier, som bliver testet og udviklet i og med kommune og hospital.

Besøg TUCV's hjemmeside her.

Anne, Jesper og Peter fra Test- & Udviklingscenter for Velfærdsteknologi

Anne, Jesper og Peter fra Test- & Udviklingscenter for Velfærdsteknologi.