Hvad er digitalt understøttet træning?

Digitalt understøttet træning består i, at du sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen følger et individuelt tilrettelagt træningsprogram via en iPad-skærm. Træningen foregår i dit eget hjem i 20 minutter 2 gange ugentligt, i første omgang i 3-4 uger, og hvis det går godt i op til 12 uger i forbindelse med de sædvanlige besøg fra hjemmeplejen.

Til denne træning bruges redskabet DigiRehab.

Hvem gavner det?

Målet med træningen er, at du (som borger i hjemmeplejen) bliver fysisk stærkere – og dermed klarer dig bedst muligt i hverdagen.

Hvordan får jeg DigiRehab?

Digitalt understøttet træning med DigiRehab anvendes i hele hjemmeplejen.

Video om digitalt understøttet træning - DigiRehab

Besøg hos borger, hvor borger og medarbejder viser, hvordan DigiRehab fungerer.