Afprøvning af dispenseringsunderlag

Afprøvning af dispenseringsunderlag
En koncentreret medarbejder afprøver det nye dispenseringsunderlag.

I Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering i distrikt midt og på bofællesskabet Skaglen har de afprøvet et nyt dispenseringsunderlag til både medarbejdere og borgere.

Underlaget giver struktur over dispenseringen af medicin, hvor man følger en trin for trin guide.

Afprøvningen af underlaget er i forbindelse med et større fokus på rehabilitering af borgeren inden for medicinhåndtering. I første omgang har medarbejderne brugt det i dispenseringen, for at blive fortrolige med det. Herefter er de begyndt at oplære borgere i selv at kunne dispensere ved hjælp af underlaget.

Opbygningen af dispenseringsunderlaget er det samme for medarbejdere og borgere. Dette gør, at der er stor overførbarhed, så det er nemmere for medarbejderen at oplære borgeren.

Medarbejderne i distrikt midt har været glade for den struktur og fokus, det giver at have dispenseringsunderlaget. Det giver også et signal til omverdenen om, at man koncentrerer sig og ikke skal forstyrres. Underlaget er designet i samarbejde med medarbejdere i distrikt midt og med inspiration fra andre kommuner. Efter
afprøvningen i distrikt midt er det nu klar til at blive udbredt i alle distrikter.