AI - Kunstig intelligens
Se mere om kunstig intelligens.
Automatiske arbejdsgange
Se mere om RPA og automatisk vagtplanlægning.
Digitale arbejdsgange og selvbetjening
Se mere om webplatforme, e-læringsmoduler, webinarer og digitale værktøjer.
Hygiejneteknologi
Se mere om skylle/tørretoiletter, intelligente sensorbleer, badestole og wellness.
Medicinhåndtering
Se mere om automatiske doseringsmaskiner og huske-/påmindelsesløsninger.
Mobilitetsteknologi
Se mere om Løftestole, rollatorer, el-cykler, katapultsæder, loftslifte og exoskelletter/computerstyrede proteser.
Rengørings- og serviceteknologi
Se mere om robotstøvsugere, servicerobotter til affald og vasketøj, desinficeringsmaskiner og gulvvaskere.
Sanseteknologi
Se mere om belysning, døgnrytmelys, sanserum, snozel, lyd- og musikterapi, robotkæledyr og stimulispil.
Selvmonitorering/motivationsteknologi
Se mere om teknologier, der motiverer til træning, måler blodtryk eller tracker fysisk aktivitet.
Sengeteknologi
Se mere om mekaniske plejesenge, vendelagner og sensormadrasser.
Skærmbesøg og telemedicin
Se mere om videoløsninger til virtuel bostøtte/hjemmepleje/sygepleje, apps og tablets.
Småhjælpemidler
Se mere om strømpe af- og påtagere, små spiseredskaber og apps til hjælp i hverdagen.
Sociale teknologier
Se mere om chatbots, online fællesskaber, virtuelle besøgsvenner, telepresence robotter og sociale robotter.
Spise/måltidsteknologi
Se mere om spiserobotter, robotarme/armstøtter og 3D-printet mad.
Struktur/planlægningsteknologi
Se mere om skærme og infotavler til planlægning af dagligdag og arbejdsdag, struktur-apps, ure og elektronisk vejviser.
Tryghedsskabende teknologi
Se mere om GPS-systemer, sensorgulve, låse-/alarmsystemer, smart home teknologier og stemmestyring.
Træningsteknologi
Se mere om apps til træning/genoptræning, programmer, sensor- og videoløsninger, vægtaflastende-, AR- og VR-teknologi.