Første CareWare-springboard afholdt i Viborg

Springboard CareWare Nordic

Viborg Kommune var i december vært ved det første danske springboard i CareWare Nordic. Formålet var at drøfte tre virksomheders ideer til udviklingen af et mobilt handicaptoilet.

Ideen til at udvikle et mobilt handicaptoiletstammer fra en række workshops Viborg Kommune har afholdt sammen med Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi
og Center for Rygmarvsskade. Borgerne pegede her på, at let adgang til et toilet er afgørende for at kunne færdes spontant i bybilledet og særligt ved større begivenheder.

På springboardet præsenterede tre virksomheder deres tanker og ideer ind i projektet, og et panel bestående af borgere og repræsentanter fra Life Science Innovation
North Denmark, Aarhus Kommune, Center For Industri, handicaprådet i Viborg Kommune, Viborg Kommune, Varberg Kommune (Sverige) samt Hälsateknikcentrum
(en del af Halmstad Universitet) gav feedback på virksomhedernes ideer.

De tre virksomheder, Scanvogn, SmartHome og Device Intelligence, arbejder nu videre med den feedback, de har fået og tager de første skridt mod at skabe et produkt på baggrund af borgernes behov.

Springboardet er det første af 30, der vil blive gennemført i Danmark og Sverige.

Fakta om CareWare Nordic

CareWare Nordic er et 3-årigt projekt med midler fra Interreg ØKS. Aarhus er projektejer, mens Viborg Kommune, sammen med øvrige danske og svenske institutioner, er partnere i projektet.

Visionen er at udvikle CareWare konceptet og skabe udvikling af velfærdsteknologiske løsninger i ØKS-området, og samtidig styrke innovation eller partnerskaber mellem det private og offentlige.

Projektets samlede budget er på ca. 8,5 mio. kr. Viborg Kommunes medfinansiering er på 427.000 kr. over de tre år.