CareWare Nordic i Viborg

Careware Nordic i Viborg
Omsorgschef Maila Tandrup introducerede til emnet medicinrehabilitering.

Den 22. oktober 2019 blev der afholdt præsentationsdag og springboard på Pleje- og Omsorgscenter Banebo med medicinhåndtering som tema.

Viborg Kommune præsenterede en lang rækkeinitiativer for at kunne hjælpe borgerne med selv at håndtere sin medicin. En Lean proces har fokus på arbejdsgange med medicin på omsorgsområdet i Viborg Kommune, med det mål at finde arbejdsgange og løsninger med størst mulig kvalitet og mindst mulig brug af ressourcer - til
gavn for både borgere, personale og vores fælles ressourcer.

Der blev også præsenteret et udviklingssamarbejde, hvor kommuner sammen med leverandører af medicindispenseringsteknologier og MedTech Innovation Consortium deltog.

Careware Nordic i Viborg  
Der blev lyttet med stor interesse ved præsentationen af medicindispenseringsteknologierne.

Springboard

Om eftermiddagen blev der afholdt springboard, hvor leverandørerne af medicindispenseringsteknologier deltog. Her var emnet samarbejde mellem leverandører og kommuner.

Dagen efter var der styregruppemøde for de danske og svenske medlemmer af CareWare Nordic. Her blev fastsat fremtidige linjer for projektet i form af to temaer, som der skal arbejdes med: tilgængelighed og tryghed.