Dansefliser (Moto Tiles)

Dansefliser

Hvad er dansefliser?

Dansefliserne eller Moto fliser er trykfølsomme fliser, som kan lyse i otte forskellige farver. Fliserne er trådløst forbundne med hinanden og med en tilhørende app. Med app’en er det muligt at igangsætte forskellige spil på dansefliserne, der kan have forskellige sværhedsgrader og varigheder. Dansefliserne er et redskab til fysisk leg for at gøre træningen sjov og motiverende.

Hvem gavner det?

Dansefliser gavner alle, der ønsker at bibeholde og/eller forbedre sin fysiske funktionsevne. Desuden kan dansefliserne være med til at skabe psykisk velvære, da de understøtter leg og aktivitet i samvær med andre.

Både Paro og JustoCat gavner specielt mennesker med demens. De kan bruges i almindelige aktiviteter, men også i målrettede socialpædagogiske indsatser for at afhjælpe adfærdsforstyrrelser, aflede i vanskelige situationer eller stimulere sprog, interaktion eller lignende.

Hvordan får jeg dem?

Du kan ikke få bevilliget dansefliserne af kommunen, da det kun bruges af personale i sammenspil med borgere.
Hvad er status på projektet?

Dansefliserne bliver i øjeblikke afprøvet i en prøvehandling på Frederiks Dagcenter.

Sidst opdateret: 24.10.2019