PC til brugerbrug

pc

Hvad er pc til brugerbrug?

En måde at skabe en brugerbaseret tilgang til det digitale Danmark.

Hvem gavner det?

PC´ere til brug for flere kategorier af misbrugere – som er i forskellige tilbud i rusmiddelcentret. Fælles er, at mange af dem ikke selv råder over PC, at de ved meget lidt om anvendelse af en PC, at de ikke har en Nem-Id, intet overblik over økonomi, forårsager ofte problemer i kommunen som helhed som når de ikke får udfyldt / indsendt relevante skemaer til brug for Jobcenter mv., og dette bevirker deres kontanthjælp standses med alle de problemer det medfører – og besværet med efterfølgende at genopstarte ydelsen.

Hvordan får jeg den?

Kontakt Jan Skougaard (se kontaktboks).

Hvad er status på projektet?

Borgerne har understøttet af medarbejdere etableret NemID, og dermed fået et IT-kompetenceløft. I forhold til e-Boks, borger.dkskat.dk og Netbank.

Det er iværksat hos borger tilknyttet Rusmiddelcentret.
Sidst opdateret: 10.05.2019