Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi

Illustration af Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi

Hvad er Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi?

I Viborg er VIBORGegnens ErhvervsrådHospitalsenhed Midt og Viborg Kommune gået sammen om konceptet "Test- og udviklingscenter for Velfærdsteknologi."

Visionen for et fælles test- og udviklingscenter er, at der på længere sigt bliver grundlag for at udvikle nye innovative løsninger, der kan komme borgere med forskellige behov og udfordringer til gavn. Målgruppen vil variere fra projekt til projekt.

Centerets formål er også at skabe én indgang for innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger på en bred målgruppe.

Konceptet styres af en styregruppe med repræsentanter fra aktørerne.

Hvad er status på projektet?

Der har været afholdt i alt to workshops (se nedenstående bokse) med deltagelse af brugere og fagfolk for at afdække, hvilke behov brugerne ser og oplever. Dette for at belyse centrets værdi.

Det har givet så stort et udbytte, at styregruppen har valgt at etablere Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi. 1. oktober 2017 blev Didde Sangild ansat som centerleder.

Der er rigtig mange nye initiativer i gang. Disse kan fremover følges på: www.tucv.dk.


Mere om projektet

Sidst opdateret: 28.07.2018