Struktur med QR-koder

Hvad er det?

Den digitale guide Scan How kan visualisere og beskrive opgaver og sociale historier med billeder, videoer og lyd. Herefter kan historierne gives en QR-kode, der kan printes og efterfølgende scannes, hvorefter historien kan følges trin-for-trin.

App'en bliver afprøvet på handicapbosted Katrinehaven, hvor den skal erstatte papirvejledninger, som tidligere blev brugt.

Hvem gavner det?

Brugen af film og video styrker borgerens mulighed for at være aktiv deltager, og give udtryk for de ønsker som borgeren har i konkrete sammenhænge. Video er med til at gøre borgeren til en aktiv medspiller.

Medarbejdere der bruges vejledninger, som kan bruge QR-koderne til at have vejledningen ved hånden uden at skulle bruge papirsudskrifter.
Systemet sikrer opdateret viden om borgeren altid er umiddelbar tilgængelig.

Der vil blive en ens tilgang fra alle medarbejdere i forhold til de borgere som skal have pædagogisk bistand.

Medarbejderen får en arbejdsmiljømæssig gevinst, idet den utilfredshed som der har været udtalt fra pårørende omkring brugen af fællesarealer, løses med dette tiltag
Mediets størrelse og design medvirker til en mere mobil og handy medie / platform som ikke signalerer kontor el.lign. Medarbejderne kan derfor - i det sociale rum sammen med beboerne endda sidde og føre de daglige journalnotater - alt imens beboerne evt. sidder ved siden af med deres egen iPad.

Vikarer har en nem adgang til alle relevante informationer om borgeren.

Dermed vil man også kunne effektivisere introduktionsprogrammer til nye medarbejdere på Katrinehaven. 

Hvad er status på projektet?

Pilotafprøvning af Scan How blev foretaget i foråret 2018. Implementering af Scan How på hele Katrinehaven er i gang i efterår/vinter 2018/2019.

Sidst opdateret: 25.10.2019