Virtuel bostøtte handicap

Virtuel Bostøtte Handicap Basis

Hvad er virtuel bostøtte - handicap?

Virtuel bostøtte er bostøtte, der gives til borgeren over web-cam på Pc, suppleret med smartphones og Tablet. Virtuel bostøtte er video-samtaler, samtaler uden billede eller ’samtaler’ via chatfunktionen, og foregår via Skype Business.

Hvem gavner det?

Virtuel bostøtte tilbydes de borgere som er henvist til Bostøtte eller Mentor støtte via Støttecenter Odinparken, Ellekonebakken, Skottenborg samt støttecenter Gudenåvej Bjerringbro. Vores borgergruppe spænder vidt, herunder brorgere der har følgende udfordringer og livsvilkår:

  • ADHD
  • Autister
  • Udviklingshæmning
  • Senhjerneskade
  • Misbrugsproblematik

Med virtuel bostøtte kan borgeren være med til at bestemme, hvordan han eller hun ønsker at modtage bostøtte. Det er fx op til borgeren, hvordan den virtuelle bostøttesamtale foregår: Hvis borgeren ikke har lyst til videosamtale, kan billedet slås fra, og samtalen kan gennemføres med lyd alene. Det er også muligt at ’samtale’ via chat-funktionen. I alle tilfælde har borgeren mulighed for at afslutte samtalen når som helst. Borgeren kan også få støtte, selv om han eller hun ikke ønsker eller har overskud til at lukke nogen ind i sit hjem.

Virtuel bostøtte giver mening som et supplerende redskab og kan være med til at forbedre kvaliteten af bostøtten for de borgere, der har glæde af webcamsamtaler og apps. Det kræver, at borgeren er tryg ved – og måske endda i forvejen vant til – samtaler via webcam, brug af chatfunktion, apps mm. Det kræver også, at borgeren har evne til nærvær og kan holde fokus, selv om samtalen foregår virtuelt.

Hvordan får jeg det?

Tilbuddet er i alle støttcentre, og tilbydes de borgere som er visiteret til Bostøtte i Handicap basis. Det vil altid være en individuel beslutning, der afgør om du kan få Virtuel Bostøtte.

Hvad er status på projektet?

Projektet er startet op i Juni 2014, hvor alle teams i bostøtten nu arbejder med virtuel bostøtte.

Sidst opdateret: 06.08.2019