Ramme og retning

Det er vores ambition at arbejde med behovsbestemt udvikling af teknologiske og digitale løsninger.

Vi er på forkant med udviklingen og har mod til at fejle, hvilket bliver understøttet af et digitalt mindset, hvor vi går fra at have kompetencepersoner, til at alle er digitalt tænkende.

Læs Ramme og retning for arbejdet med velfærdsteknologi og digitalisering (pdf)

Beslutningsproces

Beslutningsprocessen for et projekt i velfærdsteknologi og digitalisering er overordnet opdelt af tre fortløbende beslutningsprocesser - gates. Ved hver gate skal den ansvarlige chef tage beslutning om projektets videre forløb.

Beslutningsmodellen (2022)

Nyt initiativ - Gate 1 - Idebeskrivelse

Forslag til nye initiativer formuleres i en idébeskrivelse Gate 1. Der skal altid være en leder med reference til chef der står bag ved udarbejdelsen af idébeskrivelsen. Idébeskrivelsen er en one-pager, som formuleres i samarbejde med samarbejdspartnere, hvor der på overordnet plan tages stilling til målgruppe, formål, budget, projektperiode og risiko. Idébeskrivelsen skal godkendes af nærmeste chef skriftligt.

Undersøgelse - Gate 2 - Projektbeskrivelse

Ved godkendelse af idébeskrivelsen fortsætter undersøgelsen af initiativet, hvor en mere dybdegående projektbeskrivelse bliver udarbejdet. Den udfyldte projektbeskrivelse fremlægges til relevante ledere eller chefer Gate 2. Alt efter hvilken pulje projektet bliver finansieret af skal det enten godkendes af chefområdets ledergruppe, hvis det bliver taget fra den enkelte chefs pulje eller chefgruppen hvis det bliver taget fra den fælles pulje.

Prioritering og planlægning

Ved godkendelse af projektbeskrivelsen skal det prioriteres og planlægges i forhold til hvor vigtigt det er, at projektet bliver igangsat og hvornår. Her skal alle projekter tages med i betragtning både igangværende og ventende projekter. Der kan prioriteres inden for hvert chefområde, men den overordnede prioritering bliver fortaget af chefgruppen.

Afprøvning

Der startes altid med en afprøvning i mindre skala på få lokationer, for at kunne samle erfaringer og tilpasse til de lokale arbejdsgange. Tilpasningen kører i en cirkel med planlæg, udfør, analyser og handling (PDSA-cirkel) indtil det er klar til at blive evalueret.

Projektevaluering - Gate 3 - Spredning, implementering eller nytænkning

Projektevalueringen udarbejdes og fremlægges ved relevant leder- eller chefmøde. Her skal der tages stilling til om projektet skal stoppes, køre videre, spredes til andre steder/områder eller afprøves på en ny måde. Hvis det skal spredes eller der skal igangsættes en ny afprøvning, skal det igen planlægges og prioriteres i projektporteføljen.

Overdragelse og drift

Ved endt prøvehandling, som er blevet besluttet at køre videre, skal ejerskabet overdrages til driften med relevante medarbejdere og ledere. Projektlederen, som har været medvirkende i afprøvningen, trækker sig som ressourceperson.

Kontakt os og hør mere om vores arbejdsmetoder

Peter Bahnsen

Digitaliseringskonsulent

Tlf: 25 47 99 81