Projektbeskrivelse​

Før et projekt sættes i gang, laves der en idébeskrivelse/one-pager, som formuleres i samarbejde med samarbejdspartnere, hvor der på overordnet plan tages stilling til målgruppe, formål, budget, projektperiode, projektgruppe og risiko (første side af projektbeskrivelsen). 

Til alle projekter bliver der udfyldt en projektbeskrivelse, hvor der bliver beskrevet de grundlæggende oplysninger i projektet.

Risikoradaren viser, hvor risikofyldt projektet er at investere i. Risikoen vurderes her til 1 ud af 4.

Risikoradaren indikerer, hvor et projekt vurderes til at ligge. Risikoen er inddelt i fire kategorier. 1: Rutinepræget – stor forudsigelighed. 2: Udfordring fagligt eller organisatorisk – Der kan være uforudsigelige elementer. 3: Komplekse projekter, udfordrer både faglighed og organisering – Flere uforudsigelige elementer. 4: Innovation, kender ikke slutproduktet.

Risiko

Når vi arbejder med digitalisering og velfærdsteknologi, gør vi det med åbne øjne for risikoen. Det betyder, at vi er villige til at tage en kalkuleret risiko ved prioriterede projekter.

Risikoen afhænger bl.a. af forudsigeligheden, organisatorisk bredde, faglige udfordringer og teknologisk modenhed.

Risikoen vurderes ved hvert nyt initiativ i projektbeskrivelsen på risikoradaren i kategori 1-4.

Viborg kommunes pejlemærke

Risikovilligheden er styret af potentialet og investeringen. Jo større potentiale der er, desto større risiko er vi villige til at løbe. Jo større investeringen er, jo mindre risiko er vi villige til at løbe.

Projektevaluering

I alle projekter bliver der udfyldt en projektevaluering efter afprøvningsperioden.

I evalueringen sammenfattes, om de forventede mål og effekter er blevet indfriet, som blev opsat i projektbeskrivelsen. Evalueringen har betydning for det videre arbejde, om det henholdsvis skal fortsætte, spredes eller stoppes.

Evalueringen bliver udarbejdet i samarbejde med projektgruppen og projektejer.