Det er vores ambition at arbejde med behovsbestemt udvikling af teknologiske og digitale løsninger.

Det er vores vision at arbejde med løsninger, der:

  • Skaber værdi og sammenhæng for borgere/brugere
  • Sikrer optimal ressource udnyttelse på tværs af hele organisationen
  • Afhjælper fremtidens udfordringer

Vi vil gerne være på forkant med udviklingen og have mod til at fejle. Dette skal understøttes af et digitalt mindset, hvor vi går fra at have kompetence personer til at være digitalt tænkende.

Sammenhængsmodellen

Vi arbejder altid med udgangspunkt i sammenhængsmodellen, som har fokus på den tværgående indsats. Derfor skal vores indsatser og projekter altid tænkes på tværs af områderne og sættes i gang der, hvor det giver mening.

Velfærds- og digitaliseringskonsulenterne har en rolle i at tænke på tværs, bringe erfaringer videre og oversætte problemstillinger fra et område til et andet.